Archief › Lezingen

Onafhankelijk onderzoek in het publiek belang

Op donderdag 8 maart 2018 heeft de voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, Tjibbe Joustra, het eerste exemplaar van boek aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren. Tijdens deze bijeenkomst is door Piet Hein Donner, vice-president van de Raad van State, en onderzoeksjournalist Jeroen Smit gereflecteerd op het onderwerp onafhankelijk onderzoek. […]

Reacties ( 0 )

Rudolf de Kortelezing

Ik citeer: ?Opportunisme is een algemeen menselijke drijfveer. Zeker in een financi?le omgeving met aan targets gebonden bonussen. Leg die vooral aan banden. Maar om te beginnen is er een belangrijke taak bij de opvoeding van huis uit, op school, op de latere werkplek, in de collegiale werksfeer. Dat alles moet bijdragen aan het hoognodige […]

Reacties ( 0 )