Economen, wat heb je er eigenlijk aan? Waarom hebben we ons zo lang blind gestaard op huizenbezit in plaats van op woongenot? Kloppen onze idee?n over het flexibiliseren van de arbeidsmarkt wel? En zijn we echt op weg naar een gezonde financiƫle sector of kan het elk moment weer fout gaan? Elke aflevering van EZ begint met een centrale economische vraag.

Jeroen Smit voert gesprekken met economen en andere deskundigen. Daarnaast wordt uitleg gegeven met animaties en worden experimenten gehouden, die laten zien hoe mensen economische keuzes maken. En EZ gaat in het land kijken hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Jeroen Smit: ‘Never waste a good crisis! Maar binnenkort is deze crisis voorbij, hebben we er dan wat van geleerd? Of is ons leervermogen beperkt als het om economische wetmatigheden gaat? Ik snak in ieder geval naar een paar overzichtelijke lessen, inzichten die ons kunnen helpen de volgende crisis op z’n minst met een zekere opgewektheid tegemoet te treden.’

EZ aflevering 1: De mythe van de woningmarkt

Jarenlang heeft de overheid ons verteld dat het beter is voor de samenleving om een woning te kopen in plaats van te huren. Maar klopt dit eigenlijk wel? Waarom hebben we ons zo lang blind gestaard op het eigenwoningbezit in plaats van op woongenot?

EZ aflevering 2: Flexibeler werken?

De meeste politici geloven dat het hard nodig is dat we de arbeidsmarkt flexibiliseren. Maar is dat economisch wel zo verstandig?

EZ aflevering 3: Banken, rem op de groei?

Banken moeten hun balansen op orde brengen van de politiek. Maar bankiers zeggen dat dat ten koste zal gaan van de kredietverlening aan bedrijven, wat een probleem is voor onze economie.

EZ aflevering 4: Economen, wat heb je er aan?

Economen waren toch die mensen die de crisis niet zagen aankomen? Jeroen Smit onderzoekt of ze inmiddels iets hebben geleerd en of ze nu beter in staat zijn economische ontwikkelingen te voorspellen.