Skip to main content

De wereld snakt naar vrouwelijke leiders, schrijft Jeroen Smit, bedrijfskundige, journalist en hartstochtelijk pleitbezorger van meer vrouwen aan de top. Hij pleit voor een quotum.

bron: De Gelderlander

Nederland is bezig met de grootste kapitaalvernietiging in haar geschiedenis.
Minstens 20 jaar komen er meer vrouwen dan mannen van hogescholen en universiteiten, met betere resultaten. Al die jaren schrijf ik over leiderschap in het grote Nederlandse bedrijfsleven, is alles in beweging op een ding na: het aantal vrouwen in de top van dat bedrijfsleven. Vorig jaar daalde het percentage van 8 naar 6 procent.

Keer op keer wordt in onderzoeken vastgesteld dat diverse teams betere resultaten boeken.
Een favoriet van mij is het onderzoek van Zenger Folkman,  gepubliceerd in de Harvard Business Review. Op basis van onderzoek onder 7300 leiders, met als centrale vraag ‘hoe scoren mannen en vrouwen op de zestien belangrijkste competenties die een leider moet ontwikkelen’, wordt duidelijk dat vrouwelijke kwaliteiten eigenlijk onmisbaar zijn. Van het nemen van initiatief tot het zichzelf ontwikkelen, van integriteit tot resultaatgerichtheid, van empathie tot het ondersteunen van anderen, van samenwerken tot probleemoplossend vermogen. Op vijftien van de zestien competenties scoren vrouwen significant beter dan mannen.

Vrouwen die bang zijn dat ze een excuustruus zijn en vrouwen die blijven roepen ‘maar ik wil echt zeker weten dat ik ben gekozen op basis van mijn kwaliteiten’ hoeven zich dus geen zorgen te maken.
U bent beter! Mannen willen nu natuurlijk weten wat dan die ene vaardigheid is waar ze ietsje beter op scoren. Nou vooruit: ‘het ontwikkelen van strategisch perspectief’ Je hebt dus ook mannen nodig.

Een divers bestuur is broodnodig en helemaal in een wereld zonder zekerheden, een wereld waarin alles voortdurend verandert.
De Italiaanse econoom Luigino Bruni stelt dat werkelijk succesvolle organisaties, per definitie creatieve organisaties zijn, en dat een voorwaarde voor echte creativiteit is dat je een zekere kwetsbaarheid of twijfel toestaat en onderhoudt, want die maakt nieuwe gedachten mogelijk. Herkent u dit? Hij laat zien dat het woordje ‘kwetsbaarheid’ zo ongeveer het meeste gehate woordje is op business schools. In de wereld van markt en strijd moet alles op alles worden gezet om kwetsbaarheid en onvoorspelbaarheid te elimineren. Doodzonde. Vernieuwing vindt zijn oorsprong in vertrouwen, in de ruimte om fouten te kunnen maken. Overleven valt of staat bij genoeg kwetsbare mensen die zich veilig voelen, hun creativiteit kunnen laten stromen en zo tot nieuwe oplossingen kunnen komen.

Bruni legt de vinger op de zere plek. De wereld snakt naar een heel ander type leiderschap.
De wereld van winnen en verliezen en ‘de grootste willen worden’, moet plaats maken voor eentje waarin samenwerken, verbinden en echt luisteren centraal staan. De alfaman heeft geen idee. Hij probeert in stand te houden wat er is en legt aan vrouwen uit dat ze zich net zo moeten gedragen als zijzelf als ze hogerop willen komen. Maar daarmee heb je geen diversiteit. Zo krijg je een paar mannen met rokjes aan. Ik ben daarom hartstochtelijk voor een hard quotum. Zo’n paardenmiddel is nodig om deze mannen te helpen te doen wat heel hard nodig is. En omdat bijna al die mannen het in hun broek doen bij de gedachte alleen al (hun carrièreperspectief wordt gehalveerd), roep ik alle vrouwen op daar een beetje rekening mee te houden. Sla vooral een arm om die arme mannen heen. Toon leiderschap!