Skip to main content

Jeroen Smit is als onderzoeksjournalist steeds meer ook een ijveraar geworden voor good governance door bestuurders en commissarissen. Goed Bestuur &Toezicht voerde een uitgebreid gesprek met hem over zijn drijfveren en impact- denken in de Nederlandse boardroom.

Interview Onderzoeksjournalist Jeroen Smit in Goed Bestuur & Toezicht:
Door Philip Willems

‘Voor de verandering van lineair naar circulair werken is moed nodig. Ik denk dat de moed om te veranderen waar het ondernemingen betreft voor een belangrijk deel bij de commissarissen vandaan zal moeten komen.’

Lees het gehele artikel in Goed Bestuur & Toezicht