Skip to main content

Ad Verbrugge van De Nieuwe Wereld in gesprek met Jeroen Smit over de coronacrisis, de rol van bedrijven en de plek van de economie in het menselijk leven. “We moeten op een fundamenteel andere manier onze economie inrichten.”

Vorige week verscheen er, mede van de hand van Jeroen Smit, een manifest in De Volkskrant. Hierin werd de overheid opgeroepen deze coronacrisis alleen bedrijven te steunen die een duurzaam beleid voeren, zowel wat betreft klimaat, als personeel, als op andere terreinen. “We hebben een bedrijfsleven nodig dat verder kijkt dan het volgende kwartaal, dat niet door dagkoersen wordt geregeerd.” Toch heeft Smit niet enkel kritiek op het bedrijfsleven. Ook de politiek wordt bepaald door het kortetermijndenken. Dit zou wel eens het moment kunnen zijn waarop een kentering gaat plaatsvinden. Smit: “Met dit virus speelt de natuur op en we moeten ons aanpassen.” Dat noopt ons tot het stellen van de vraag: “hoe verhoudt de belofte van oneindige groei zich tot een eindige planeet. Dat betekent dat je op een fundamenteel niveau je economie anders moet inrichten.” Smit benadrukt dat dit een enorme opdracht is.

Toch blijft er een spanning bestaan tussen de loonstrook aan het einde van de maand, en alle plannen voor een duurzame economie. Smit is optimistisch: “Uiteindelijk hebben we allemaal belang bij een economische ontwikkelingen op lange termijn.” Hij betoogt dat we toe moeten naar een ander systeem, een andere manier van denken. Politiek ziet Smit wel mogelijkheden, bijvoorbeeld met de nieuwe Green Deal waardoor Europa in 2050 klimaatneutraal moet worden. “De bereidheid om het op een andere manier te organiseren, moet er nu zijn, dat kan bijna niet anders.”

In zijn boek ‘Het grote gevecht’ vertelt Smit het verhaal van Paul Polman van Unilever. Hij noemt hem een moedig man “die soms wat te ver voor de troepen vooruit loopt, maar hij is wel authentiek.” Van dergelijke mensen met moed, die een groot plan durven te maken voor de langere termijn, moeten we het volgens Smit nu hebben.